2000’li Yılların Şiiri

Poets Window

“2000’li yılların şiiri”, 1990’lı yılların sonlarında ürün vermeye başlayan, 2000’li yıllarda kitap yayımlayan veya dergilerde okurun karşısına çıkan şairlerin sürüklediği ve halen yazılmakta olan şiirin dönemsel etiketi. “2000’ler şiiri”—Baki Asiltürk‘ün kaleme aldığı “Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu” gibi—bazı ortak çıkış denemelerine tanıklık etse de, genel olarak çeşitli şairlerin bir ilkeler dizisi veya şiir anlayışı etrafında bir araya geldiği bir akım veya okul değil. Bununla birlikte, 2000’li yılların şiirini anlamak-anlatmak için bazı ipuçları üzerinde durulabilir:

  1. Bu dönemde şiir yaygınlaştı ve popülerleşti. Daha çok şiir kitabı basıldı, yeni şiir dergileri yayımlanmaya başladı, şiir ödüllerinde bir patlama yaşandı. En önemlisi, işin içine internet girdi. Sosyal paylaşımların kıyısına, paylaşıla paylaşıla popülerliği tescil edilmiş bir şiiri iliştirmek sanal dünyanın “olmazsa olmaz”larından biri haline geldi. Şiir kasetleri, şiir karpostalları, televizyon kanallarında şiir okuyan tok sesli adamlar bu tabloyu tamamlayan diğer unsurlar. Tüm bu mecralarla şiirin yaygınlaşması ve popülerleşmesi şiirin gelişimine olumlu anlamda katkıda bulundu mu, tartışılır…
  2. Muhafazakar kesimlerin (ki bu başlığın altında çok farklı renklerden ve kimliklerden söz etmek mümkün) şiire olan ilgisi arttı. Benim bildiğim bu yargıyı destekleyecek bilimsel bir çalışma veya istatistiki bir veri yok ama konuya ilişkin yazılanlarda, çizilenlerde söylenen şu: Geçmişe göre bu kesimden daha fazla şair, daha fazla şiir okuyucusu çıkıyor. Düzenli ve devamlı yayınlar ve etkinlikler bu kesimdeki canlı şiir ortamının en önemli göstergeleri.
  3. Kadın şairler seslerini daha çok duyurmaya başladı.
  4. 2000’li yılların şiir coğrafyası olabildiğince parçalanmış bir görünüm arzediyor. Bir eleştirmen, 2000’li yılların şiirinde şu alt-alanları tespit ediyor: “doğu şiiri”, “mistik şiir”, “ayrıntı şiiri”, “nutuk şiiri”, “deneysel şiir”, “perdesiz şiir”, “eksiltili şiir”, “yeni divancı şiir”, “yeni hececi şiir”, “kaotik şiir”, eylemci şiir” [Şeref Bilsel (2009), “2000’li Yıllar Şiirinin Görünümü ve Beslenme Kaynakları”, Edebiyatta Üç Nokta, Sayı 2, ss. 90-93.]

Kuşkusuz zaman içinde 2000’li yıllar şiiri elenecek, ayıklanacak, arınacak; fakat geriye ne kalacak, onu şimdiden tahmin etmek güç…

Resim İçin Link

Yorum yaz

İsmiyle Müsemma