Deli Gücük 3-Zifirname

Deli Gücük bir başka Levent Cantek projesi. Zifirname de dizinin üçüncü kitabı. Osmanlı taşrasından korku ve dehşet hikayeleri. Cantek dışında başka yazarlar da var senaryo ekibinde… Ve yine (Dumankara‘da olduğu gibi) birden çok çizer… Bu kez aynı karakteri, Deli Gücük’ü, farklı üsluplarda yorumluyorlar.

Ben de “grafik roman” üzerine bir yazıyla katkıda bulundum Deli Gücük’e. Yazıdan bir bölüm ekliyorum:

Graphic novel terimi yabancı literatürde comics’ten farklı bir anlamda kullanılmakla birlikte, genel kabul gören net bir tanımı yapmak kolay görünmemektedir. Bununla birlikte, grafik romanı çizgi romandan ayırdetmek için bazı ölçütler önerilebilir. Öncelikle grafik romanlar uzun çizgi romanlardır. Hatta bu türün öncülerinden olan Art Spiegelman, grafik romanı; “kitap ayracına ihtiyaç duyacağınız çizgi romanlar” olarak tanımlamıştır. Bu unsur, grafik roman sayılan ürünlerin bir çoğunun ortak özelliği olsa da, tek başına grafik romanı çizgi romandan ayırdetmek için yeterli değildir; biçim ve içerik açısından bazı unsurları değerlendirmemiz gerekir. Grafik romanlar “yetişkinler” için “ciddi” hikayeler anlatır. Öyle ki, bir grafik roman, ana-akım çizgi romandan farklı olarak, içerik itibariyle; edebiyat, sinema, tiyatro gibi zengin ve derin hikayelerin anlatıldığı alanlarla rekabet edebilir. Hatta Paul A. Crutcher’in ifade ettiği gibi bazı yazarlara göre grafik roman bu saydığımız klasik sanat türleriyle karşılaştırıldığında onu üstün kılan nitelikleri vardır. Özellikle “insanlık durumu”na ilişkin hikayeler anlatması ve karakter yaratma açısından sanatçılara geniş olanaklar sunması grafik romanı diğer sanat türlerine göre daha karmaşık ama aynı zamanda daha yetkin kılmaktadır. Bu son noktayla bağlantılı olarak, grafik romanda seçilen çizgi üslubu da, ana-akım çizgi romanlardaki şablonlardan farklıdır; grafik romanlar daha “deneysel”, daha “sanatsal”, daha “özgün” ve “ifade gücü daha yüksek” çizgilerle oluşturulur. Son zamanlarda farklı görsel araçları ve çizgi üsluplarını aynı hikayede bir araya getiren çalışmalara da sıklıkla rastlanmaktadır, Son olarak, grafik romanlar, yine ana-akım çizgi romanlardan farklı olarak, genellikle tek bir hikayeyi kitap formatında okuyucuya aktarır. Bunun yanında aynı tema veya aynı karakterin bir bütünlük içerisinde okuyucuya sunulduğu eserler de, yukarıda sıraladığımız özellikleri taşımak kaydıyla, grafik roman türü içinde değerlendirilebilir. Örneğin Deli Gücük serisini bu tanım çerçevesinde klasik çizgi roman kategorisinden ziyade grafik roman türüne dahil etmek yerinde olur.

Deli Gücük-Zifirname üzerine bir yazı > Link

Yorum yaz

İsmiyle Müsemma