Ferit Edgü’den

Bir yazarın, yazdıklarını okurken yapacağı en acı öz-eleştiri şu tek sözcüktedir:

“Geciktim.”

Tüm Ders Notları, Sel Yayıncılık, 2005, s. 110

Yorum yaz

İsmiyle Müsemma