Anomi

Anomie

Sözlük anlamı normsuzluk, kuralsızlık olan “anomi” kavramı Emile Durkheim tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavram bireyler ve toplumlar açısından bir tür anlam kaybına işaret eder. Topluma yön veren ve bireyleri kontrol altında tutan (ahlak, din, hukuk kuralları gibi) normlar işlevini yitirdiğinde toplumsal bir hastalık olan anomi başlar. Tatminsizlik, hayatın anlamsızlaşması, değersizlik hissi Durkheim’a göre modernitenin bir sonucu olan anominin belirtileridir. Bu hastalık toplumu sardığında toplumsal düzen işlemez hale gelir.

Robert Merton bu kavramı geliştirmiştir. Ona göre anominin nedeni, toplumdaki kültürel amaçlar ile kurumsallaşmış araçlar arasındaki uyumsuzluktur. Kısacası, toplumda genel kabul gören amaçlara ulaşmak için mevcut kurumlar bireyler için elverişli değilse, bu kurumların aşınması ve nihayetinde reddi gündeme gelir.

Anomi kavramı Türkiye’de toplumsal hayatı açıklamak için farklı bağlamlarda kullanılabilir. Bir örnek, gecekondu kültürü veya arabesk kültür olabilir. 1950’li yıllardan başlayarak, köyden kente göçün ardından oluşan gecekondu kültürü veya arabesk kültür, esas olarak hakim değerler sistemi karşısında hayatın anlamını kaybeden kitlelerin kültürüdür. Bir başka örnek yakın zamanlardan verilebilir. 1990’lı yıllarda toplumsal projelerini muhafazakar unsurlarla tanımlayan siyasal akımların o yıllardaki sosyo-politik ortama bağlı olarak güçlendiği söylenebilir. Yolsuzluklar, hukuk sistemine karşı güvenin sarsılması, istikrarsızlık ortamı anomiyi tetkileyen unsurlar olarak sayılabilir.

Vehbi Bayhan (2011), “Sosyoloji ve Anomi: Toplumsal İntihar”, Sosyologca, Temmuz-Aralık, Sayı 2, ss. 139-158.

Ali Çarkoğlu ve Ersin Kalaycıoğlu (2009), The Rising Tide of Conservatisim in Turkey, Palgrave Macmillan, New York, ss. 43-58.

Resim İçin Link

Yorum yaz

İsmiyle Müsemma
cami halıları
mide küçültme ameliyatı
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.