Archive for Temmuz, 2011

Eksik

Pazar, Temmuz 31st, 2011

Hayatın eksiğini ancak hayat tamamlar Sanat sadece tanıklık eder

Sanal Deri

Salı, Temmuz 26th, 2011

[I]nternet de yeni bir ifade ve sosyal ilişkiler mekanı olmasından dolayı yeni kimliklerin inşa edildiği bir mecra yaratmaktadır. Cameron Bailey, online dünyada kimliklerin seçilip, oynandığını, değiştirildiğini veya verili olarak ele alındığını belirti[r]… Birey seçici bir kurgu yapabilir ya da yalan söyleyebilir. Bailey’e göre, …bedene “sanal bir deri” giydirilebilir. Sibel Karaduman (2010), “Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal […]

Resmi Coğrafya

Perşembe, Temmuz 21st, 2011

Toplum ve Bilim dergisinin son sayısında H. Neşe Özgen imzalı ilginç bir yazı var: “Coğrafya Ders Kitaplarında Vatanın Sonu Gelmez Kurguları” Özgen yazısında, 1929-2006 yılları arasında yayınlanmış ortaokul ve lise düzeyinde okutulan coğrafya ders kitaplarında vatanın nasıl kurgulandığını inceliyor. Makalede farklı dönemlerde vatan imgesinin coğrafya kitaplarında milliyetçi fikir ve söylemlerden nasıl ve ne biçimde etkilendiği […]

Çirkinlik

Pazar, Temmuz 17th, 2011

Çirkinlik toplumsal bir olgudur. Zamanla öğrenilir, daha doğrusu öğretilir; kendiliğinden hissedilmez, hissettirilir. Gerçekten yalnız, yapayalnız biri çirkin olamaz; çünkü tek ölçüt kendisidir. İçinde bulunduğunuz durum, konum ve çevrenizdekilerdir sizi çirkin kılan… Resim İçin Link

İleri Demokrasi

Pazar, Temmuz 10th, 2011

Karikatür dergisinin 6 Haziran 1946 tarihli 545. sayısında yayımlanan bir yazı.  İlginçtir, 1946 seçimleri öncesinde yayımlanan yazıda, bugün sık sık duymaya başladığımız “ileri demokrasi” kavramı” geçiyor. Fikrimce önemli bir farkla: O zaman “ileri demokrasi” hegemonik tek parti iktidarından kurtulmayı ifade ediyordu, bugün ise hegemonik tek parti iktidarına dönüşü…

İsmiyle Müsemma