Archive for the 'Sosyoloji' Category

Kimlik Sorunu

Cumartesi, Aralık 22nd, 2012

Zygmunt Bauman’dan naklen: “Modern kimlik sorunu”, bir kimliğin nasıl inşa edileceği ve nasıl sağlam ve sabit tutulacağına dair idiyse, “postmodern kimlik sorunu” birincil olarak sabitlenmeken nasıl kaçılacağı ve seçeneklerin nasıl açık bırakılacağına dairdir. Kimlik meselesinde, modernliğin sloganı “yaratırım” iken, postmodernliğin sloganı ise “yeniden kullanıma sokma”dır. Eğer modernliğin “mesajın kendisi olan medyası” fotoğraf kağıdı idiyse (ki durmadan kabaran aile albümleri, geri döndürülemeyen ve […]

Küyerelleşme

Pazar, Aralık 9th, 2012

“Kültürel melezleşme, küreselleşme sürecinde kültürlerin karışımını ve heterojenliğini içerir. Bu bağlamda “küyerelleşme” (glocalization), kültürel melezleşmenin özüne inen ve küreselleşmeyle ilgili birçok çağdaş teorisyenin küresel süreçlerin asli niteliği olarak gördüğü bir kavramdır. Küyerelleşme, küresel ve yerel olanın, farklı coğrafi alanlarda benzersiz sonuçlar doğuracak şekilde birbirinin içine girmesi olarak tanımlanabilir… Diyalektik bağlamda, küreselleşmeyi tez olarak kabul edersek, […]

Anomi

Salı, Aralık 6th, 2011

Sözlük anlamı normsuzluk, kuralsızlık olan “anomi” kavramı Emile Durkheim tarafından ortaya atılmıştır. Bu kavram bireyler ve toplumlar açısından bir tür anlam kaybına işaret eder. Topluma yön veren ve bireyleri kontrol altında tutan (ahlak, din, hukuk kuralları gibi) normlar işlevini yitirdiğinde toplumsal bir hastalık olan anomi başlar. Tatminsizlik, hayatın anlamsızlaşması, değersizlik hissi Durkheim’a göre modernitenin bir […]

Modernleşmeyi Popüler Kültür Üzerinden Okumak

Perşembe, Kasım 10th, 2011

Türkiye’de modernleşme sancılı bir süreçtir. Osmanlı’nın son zamanlarında başlayan, Cumhuriyetin kuruluşuyla devam eden modernleşme süreci esas olarak seçkinler tarafından tasarlanmış ve yönetilmiş ve bu süreçte çoğu zaman kitlenin yerleşik geleneksel değerleri değiştirilmeye, yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet modernleşmesinin farklı boyutlarını ele alan bir çok çalışma yapıldı son zamanlarda. Bu bağlamda, popüler kültür üzerinden “gündelik yaşam” kavramı […]

Bu kez çevreden merkeze

Pazartesi, Ekim 24th, 2011

“Dünya Sistemler Teorisi” zihnimin bir yerlerinde sakladığım, bir gün lazım olur diye hep cebimde taşıdığım bir teori. Gerçekten zaman içinde bir  çok meseleyi bu teori sayesinde anlamlandırabildiğimi düşünüyorum. Immanuel Wallerstein tarafından geliştirilen “Dünya Sistemler Teorisi”ne (veya Wallersterin’in kendi tanımlamasıyla “analiz yöntemi”ne) göre, küresel kapitalist ekonomi ilişkilerinde üç pozisyon tespit edilebilir: merkez, yarı-çevre ve çevre. Merkezde […]

İsmiyle Müsemma