Archive for the 'Türkiye Tarihi' Category

Bolşevik Usulleri

Çarşamba, Mart 6th, 2013

Hazırlamakta olduğum bir yazı için gazeteleri tararken gözüme ilişti: 8 Ocak 1949 tarihli “Millilyetçi-Mukaddesatçı” Köroğlu gazetesinde uyarı niteliğinde bir haber, Bolşeviklerin neler yapabileceğine dair. Ne diyeyim; ucuz kurtarmışız…

Türk Sağı

Cuma, Ağustos 3rd, 2012

Türk Solu üzerine geniş bir pencereden yazılmış analitik çalışmalar mevcut, Türk Sağı için de bu tür çalışmalar çoğalıyor. İletişim Yayınları bu anlamda önemli katkılar sunuyor literatüre. Türk Sağı, Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (Derleyenler: İnci Özkan Kerestecioğlu ve Güven Gürkan Öztan, İstanbul, 2012) bu katkılardan biri… Tanıl Bora kitabın başında yer alan makalesinde Türk Sağını anlamak için mükemmel […]

Modernleşmeyi Popüler Kültür Üzerinden Okumak

Perşembe, Kasım 10th, 2011

Türkiye’de modernleşme sancılı bir süreçtir. Osmanlı’nın son zamanlarında başlayan, Cumhuriyetin kuruluşuyla devam eden modernleşme süreci esas olarak seçkinler tarafından tasarlanmış ve yönetilmiş ve bu süreçte çoğu zaman kitlenin yerleşik geleneksel değerleri değiştirilmeye, yeniden şekillendirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet modernleşmesinin farklı boyutlarını ele alan bir çok çalışma yapıldı son zamanlarda. Bu bağlamda, popüler kültür üzerinden “gündelik yaşam” kavramı […]

“İmtiyazsız, sınıfsız, kadınsız kaynaşmış bir kütleyiz”

Cuma, Eylül 9th, 2011

Feminist çözümlemeler (başka yaklaşımlarla birlikte kullanıldığında) sosyal bilimler alanında bir çok meselede madalyonun öbür yüzünü görmemizi sağlıyor. Özellikle Türkiye’de Cumhuriyet modernleşmesini gözden geçirmek için böyle bir bakış açısının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yeşim Arat’ın “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar” makalesi tam da böyle bir bakış açısıyla yazılmış. Şöyle diyor Arat: “Kamu alanında kadınların bağımsız eylemlerinde […]

İleri Demokrasi

Pazar, Temmuz 10th, 2011

Karikatür dergisinin 6 Haziran 1946 tarihli 545. sayısında yayımlanan bir yazı.  İlginçtir, 1946 seçimleri öncesinde yayımlanan yazıda, bugün sık sık duymaya başladığımız “ileri demokrasi” kavramı” geçiyor. Fikrimce önemli bir farkla: O zaman “ileri demokrasi” hegemonik tek parti iktidarından kurtulmayı ifade ediyordu, bugün ise hegemonik tek parti iktidarına dönüşü…

İsmiyle Müsemma