Archive for the 'Siyaset Bilimi' Category

Türk Sağı

Cuma, Ağustos 3rd, 2012

Türk Solu üzerine geniş bir pencereden yazılmış analitik çalışmalar mevcut, Türk Sağı için de bu tür çalışmalar çoğalıyor. İletişim Yayınları bu anlamda önemli katkılar sunuyor literatüre. Türk Sağı, Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri (Derleyenler: İnci Özkan Kerestecioğlu ve Güven Gürkan Öztan, İstanbul, 2012) bu katkılardan biri… Tanıl Bora kitabın başında yer alan makalesinde Türk Sağını anlamak için mükemmel […]

Bu kez çevreden merkeze

Pazartesi, Ekim 24th, 2011

“Dünya Sistemler Teorisi” zihnimin bir yerlerinde sakladığım, bir gün lazım olur diye hep cebimde taşıdığım bir teori. Gerçekten zaman içinde bir  çok meseleyi bu teori sayesinde anlamlandırabildiğimi düşünüyorum. Immanuel Wallerstein tarafından geliştirilen “Dünya Sistemler Teorisi”ne (veya Wallersterin’in kendi tanımlamasıyla “analiz yöntemi”ne) göre, küresel kapitalist ekonomi ilişkilerinde üç pozisyon tespit edilebilir: merkez, yarı-çevre ve çevre. Merkezde […]

İleri Demokrasi

Pazar, Temmuz 10th, 2011

Karikatür dergisinin 6 Haziran 1946 tarihli 545. sayısında yayımlanan bir yazı.  İlginçtir, 1946 seçimleri öncesinde yayımlanan yazıda, bugün sık sık duymaya başladığımız “ileri demokrasi” kavramı” geçiyor. Fikrimce önemli bir farkla: O zaman “ileri demokrasi” hegemonik tek parti iktidarından kurtulmayı ifade ediyordu, bugün ise hegemonik tek parti iktidarına dönüşü…

“Dost” ve “Düşman”

Çarşamba, Haziran 15th, 2011

Köroğlu Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanmaya başlayan bir gazete. Milliyetçi çizgisiyle dikkat çekiyor. Aşağıda bu gazeteden 1945 yılına ait iki alıntı bulacaksınız. İlk alıntı, “Tan Matbaası Baskını”na ilişkin haber; ikinci alıntı ise, bir sonraki sayıda, büyük ihtimalle bu olaydan yola çıkılarak yazılmış bir şiir. Bu iki örnekte ve genel olarak o dönemde Köroğlu’nda, siyasetin Carl Schmitt‘in […]

İsmiyle Müsemma